Produkty zakupione na odległość podlegają zwrotowi zgodnie z dyrektywą europejską 2000/31/WE regulującą handel internetowy na terenie Unii Europejskiej. Konsument ma prawo powiadomić sprzedawcę na piśmie, wypełniając niniejszy FORMULARZ ZWROTU, że odstępuje od zakupu, bez kary i bez podania przyczyny, w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania produktu lub, w przypadku usług , od zawarcia umowy. Zwrot produktów zostanie dokonany na koszt Klienta, w ciągu 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, z wykorzystaniem tego samego rodzaju usługi transportowej, jaką została wykonana przesyłka. SC Mirand Watches SRL zwróci wartość zamówienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty pisemnego rozwiązania umowy. Kwota zwrotu oraz warunki zwrotu nie obejmują kosztów wysyłki. Produkty, które wykazują fizyczne zmiany, uderzenia, odpryski, zadrapania, wstrząsy itp. Nie są akceptowane do zwrotu. Zawarcie umowy następuje z chwilą wystawienia faktury VAT, a nie z chwilą złożenia zamówienia lub wystawienia automatycznego potwierdzenia otrzymania tego zamówienia.

Otrzymane produkty wadliwe: W przypadku, gdy zakupiony produkt jest niesprawny lub posiada wady produkcyjne, zostanie wymieniony na produkt sprawny na koszt SC Mirand Watches SRL, o ile wada zostanie zgłoszona drogą mailową, maksymalnie w ciągu 5 dni po otrzymaniu produktu.

Ogólne warunki zwrotu: Produkty, które nie są zgodne ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej w chwili wysłania zamówienia, mogą zostać zwrócone bez ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów, po uprzednim pisemnym powiadomieniu o charakterze niezgodności. Klient może żądać zwrotu wartości towaru lub jego wymiany na odpowiedni. Jeśli SC Mirand Watches SRL nie może wymienić produktu na zgodny, wartość produktu zostanie zwrócona. Paczki, które nie pasują do siebie z estetycznego punktu widzenia, zostaną odrzucone. SC Mirand Watches SRL może naliczyć dodatkowe opłaty za zwrot produktów używanych, uszkodzonych, bez opakowania itp. o przywrócenie ich do stanu pierwotnego, które mogą mieć wartość od 0 do 50% pierwotnej wartości produktu. Koszt transportu produktów z SC Mirand Watches SRL do klienta i od klienta do SC Mirand Watches SRL jest obowiązkiem klienta.

Produkt dodany do listy marzeń
Produkt dodany do porównywarki

Ta strona korzysta z plików cookie, aby spersonalizować i poprawić komfort przeglądania. Zaktualizowaliśmy nasze polityki zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Kontynuując przeglądanie, potwierdzasz akceptację używania plików cookie.